Συγγράματα


Εκτυπώσεις


Συνέδρια


Επικοινωνία
Εκτυπώσεις


Ο εκδοτικός οίκος ΝΗΜΕΡΤΗΣ, δημιουργήθηκε από ανθρώπους που δραστηριοποιού-νται πολλά χρόνια στο χώρο των εκδόσεων. Κύριος σκοπός μας είναι η έκδοση και διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, αλλά και η εκτύπωση κάθε εντύπου που θα μας ζητηθεί. 

Οι συνεργάτες μας που απασχολούνται στον τομέα των γραφιστικών, έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου το εκδοτικό αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της παραγωγής και είμαστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα, που φροντίζουμε να είναι άριστο. 

Με τις εκδόσεις ΝΗΜΕΡΤΗΣ συνεργάζονται πολλοί Καθηγητές της ελληνικής ακαδημαϊ-κής κοινότητας. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του πανεπιστημιακού κόσμου στην εκδοτική μας διαδρομή, ήταν για όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, πηγή ξεχωριστής ικανοποίησης. 

Η συνεργασία μας με τους συγγραφείς, είναι άριστη, τόσο στην επεξεργασία και επιμέλεια των συγγραμμάτων τους όσο και στην προώθηση τους. Φροντίζουμε για την παρουσίασή τους μέσω του τύπου και του Διαδικτύου και σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουμε τα συγγράμματα σε ειδικούς χώρους με ομιλία των συγγραφέων. 

Προσκαλούμε τους διδάσκοντες στα Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση να συνεργαστούμε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον που δίνει αξία στο συγγραφικό έργο, με άριστους όρους συνεργασίας και ευελπιστούμε ότι μέσα από την συνεργασία μας αυτή, θα ικανοποιηθούν οι προσδοκίες σας. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. 


Εκδόσεις Νημερτής | Εκδόσεις Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων - Εκτυπώσεις Βιβλίων - Έκδοση Περιοδικών Εκδόσεων - Διοργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων