Συγγράματα


Εκτυπώσεις


Συνέδρια


Επικοινωνία
Συνέδρια

Ο εκδοτικός οίκος ΝΗΜΕΡΤΗΣ αναλαμβάνει με επιτυχία την διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες για μία σωστά οργανωμένη εκδήλωση, με την εξεύρεση αίθουσας, οπτικοακουστικού υλικού και εκτυπώνοντας folders, διαφημιστικά στυλό και μπλοκ και κάθε τι άλλο που χρειάζεται για την προβολή του φορέα της εκδήλωσης.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την διαφημιστική προβολή της επιχείρησής σας ή του προϊόντος σας με τον καλύτερο δυνατό και αποδοτικό τρόπο, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον σας και την ανοδική πορεία σας, προτείνοντάς σας τον καλύτερο τρόπο διαφήμισης.

Στην διαδρομή της επαγγελματικής μας πορείας έχουμε συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με άλλους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, αναλαμβάνοντας την πλήρη οργάνωση συνεδρίων.

Επίσης, έχουμε συνεργαστεί με πολλούς δήμους για την εκτύπωση εντύπων των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων.Εκδόσεις Νημερτής | Εκδόσεις Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων - Εκτυπώσεις Βιβλίων - Έκδοση Περιοδικών Εκδόσεων - Διοργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων