ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


Τα συγγράμματα του εκδοτικού μας οίκου διανέμονται στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ μέσα από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

Η
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ των βιβλίων μας γίνεται από τον εκδοτικό μας οίκο. Μπορείτε όμως να τα προμηθευτείτε κι από πολλά συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία, τα PUBLIC, από τις εταιρείες διακίνησης βιβλίων "book2you", " e-books"  & "ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ" που αποτελούν επίσημους συνεργάτες μας
.    
Τιμή: 40,00 ευρώ
Οι γνώσεις που αφορούν τα υλικά των δομικών και διακοσμητικών κατασκευών δεν μπορούν να περιοριστούν στις σελίδες ενός βιβλίου. Είναι γνώσεις που συνδέουν τη διαδικασία σχεδιασμού, τη μορφοδοσία, την τεχνογνωσία, την κατασκευαστική λογική, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των υλικών, καθώς και την υλοποίηση του έργου. Η ίδια η παρουσίαση υλικών σε όλες τις πιθανές δομικές και διακοσμητικές χρήσεις τους, θα κινδύνευε να θεωρη-
θεί ελλιπής, μια και η εξέλιξη είναι ταχύτατη και τα προϊόντα της έρευνας στον τομέα της επιστήμης των υλικών και των κατασκευών, εμπλουτίζονται
συνεxώς, όπως εξάλλου τροποποιείται και η δια-δικασία σχεδιασμού στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα.
 Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη και
εμπλουτισμένη. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και επαγγελματίες που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τον σχεδιασμό χώρων ή αντικειμένων. Σ’ αυτήν παρουσιάζονται οι κύριες ομάδες δομικών και διακοσμητικών υλικών, που αποτελούν τη δεξαμενή απ’ όπου μπορούν ν’ αντλήσουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στις κατασκευές τους. Ο βασικός στόχος είναι ν’ αναπτυχθούν τρόποι προσέγγισης στη διαδικασία επιλογών υλικών σε σχέση με τις ιδιότη-τες, τη συμπεριφορά, την αντοχή, την επεξεργασία, τη συνάφεια και τη διάρκεια τους, σε συνάρτηση με την επίδραση εξωγενών παραγόντων και απαιτήσεων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάρκεια του έργου.