ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2016. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 8078782 ΚΑΙ 6981145767.

Comments